radio wave radio source
Hyzmatlar

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy tarapyndan edilýän hyzmatlar (işler):

 


1) RES ulanmak üçin radioýygylyklary (ýygylyklary) saýlamak, RES elektromagnit utgaşmasynyň barlagyny geçirmek we radioýygylyklaryň peýdalanylmagyny ylalaşmak;


2) RES we ÝÝE hasaba almak;


3) RES we ÝÝE ulanmak üçin resminamalary düzmek we bermek;


4) Peýdalanyjylaryň RES ulanmak üçin bölünip berlen radioýygylyk spektriniň ulanyş taýýarlygyny üpjün etmek;


5) "Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy tarapyndan edilýän (Nyrhnamada görkezilen)  beýleki hyzmatlar (işler).