radio wave radio source
Aşgabatda 5G - ykjam aragatnaşygyň indiki nesli bolan ITU okuwy başlandy
18:11 09.11.2023


Şu gün, “Turkmentel-2023” halkara forumynyň ýerinde Halkara Telekommunikasiýa Bileleşigi (ITU) tarapyndan gurnalan “Geljekgi nesil ykjam aragatnaşyk torlarynyň işe girizilmegi (5G / IMT-2020)” atly iki günlük okuw başlandy.<br>

Okuwyň maksatly diňleýjileri döwlet edaralarynyň, ylmy-gözleg merkezleriniň, pudak birleşikleriniň we uniwersitetleriniň, düzgünleşdiriji guramalaryň, telekom operatorlarynyň, gyzyklanýan guramalaryň wekilleri we bu mesele bilen gyzyklanýanlaryň hemmesi.<br>

Okuw birnäçe bölümden geçirilýär. Birinji bölümde 5G / IMT-2020 ulgamynyň mümkinçilikleri we tehnologiýalary ara alnyp maslahatlaşylýar; Halkara Telekommunikasiýa Bileleşiginiň 5G / IMT-2020 dolandyryş we standartlaşdyrmak ugrundaky işi, spektr paýlamagyň şertleri we 5G / IMT-2020 bahalary.<br>

Sessiýalarda çykyş edýänler radio aragatnaşygy we ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça uly tejribä eýe hünärmenlerdir. Olaryň arasynda ITU radiokommunikasiýa býurosynyň kesgitlenen we ykjam hyzmatlar bölüminiň başlygy Karlis Bogens, “Ubiquitous Wireless LLP ” (Gazagystan) tehniki müdiri Wadim Poskakuhin, Sanly tehnologiýalary tizleşdirmek forumynyň (öňki APAC 5G forumy) başlygy Jon Deýwid Kim bar. we GSMA-da Demirgazyk-Gündogar Aziýa sebitiniň başlygy.<br>

Ertir okuw dowam eder.<br>

Halkara telekommunikasiýa bileleşiginiň indiki nesil ykjam aragatnaşyk boýunça okuw gurnaýandygyny habar berýaris.
https://www.mincom.gov.tm/tk/news/54/